เครื่องซีลสูญญากาศ

  • เครื่องซีลสูญญากาศขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิและใช้ในครัวเรือน เหมาะกับการซีลของในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใหญ่มากและมีจำนวนไม่มาก

  • เครื่องซีลสูญญากาศขนาดกลาง

เหมาะสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรืออุตสาหกรมขนาดเล็กที่ต้องการความสะดวกในการซีลและปริมาณสินค้าเพิ่มมากขึ้น

  • เครื่องซีลสูญญากาศขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับโรงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องใช้เครื่องซีลสินค้าเป็นจำนวนมากและมีขนาดใหญ่มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม www.knpacking.com