เครื่องอบฟิล์มหด

ศูนย์รวมเครื่องอบฟิล์มหดขนาดเล็ก,ดรื่องอบฟิล์มหดขนาดใหญ่ หรือจะเรียก
ว่าตู้อุโมงคอบความร้อนก็ได้ ที่ใช้สำหรับงานหดฟิล์มได้หลายชนิด เช่น PVC
PE POF เหมาะสำหรับใช้งานห่อหุ้มกล่อง กระปุก ขวด รวมไปถึงการแพ็ครวมเป็นโหล
เคยใช้อุโมค์ความร้อนและพัดลมเปากระจายความร้อนเพื่อให้ฟิล์มหดรัดตัว
กับชิ้นงาน

  • เครื่องอบฟิล์มหด ขนาดเล็ก ราคาถูก ใช้ในบ้านได้อย่างปลอดภัย
  • เครื่องอบฟิล์มหดขนาดใหญ่ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม, แพ็คเกจจิ้ง

นอกจากนี้เรายังมีเครื่องอบฟิล์มหด มือสอง จำหน่ายอีกด้วย